Wybory uzupełniające do Rady Gminy Szczytniki - 11 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

INFORMACJA dla mężów zaufania wyznaczonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Szczytniki

I N F O R M A C J A o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Popowie

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZYTNIKACH z dnia 17 lutego 2012 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Szczytniki zarządzony

Uchwała nr 6/2012 Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Popowie

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach z dnia 13 lutego 2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Szczytniki, zarządzonych na dz

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach z dnia 1 lutego 2012 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach z dnia 1 lutego 2012 r.

K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborc

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Szczytniki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

OBWIESZCZENIE o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach

OBWIESZCZENIE - ZARZĄDZENIE NR 3/12 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 stycznia 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY SZCZYTNKI W OKRĘGU WYBORCZYM NR 6 ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 11 MARCA 2012 R.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 9 stycznia 2012 r.