Jesteś tutaj:   

Referendum 2015r.

Referendum

      ^ Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych.pdf
      ^ Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.pdf
      ^ Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania.pdf
      ^ Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.pdf
      ^ Upoważnienie.pdf