Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach