Rada Gminy

Rada Gminy

 Rada Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
 
tel. 0/62 76 25 001
      0/62 76 25 015
fax 0/62 76 25 274
e-mail:  sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl
             strona www:  www.szczytniki.ug.gov.pl
 
        
Przewodniczący Rady Gminy
            Bodgan Augustyniak
 
        Zastępca
Przewodniczącego Rady
       Wiesław Wróbel
 
        Zastępca Przewodniczącego Rady
       Andrzej Kupaj
 
 
 
Biuro Rady Gminy Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
tel. 0/62 76 25 001
      0/62 76 25 015
fax 0/62 76 25 274
strona www: www.szczytniki.ug.gov.pl
 
Inspektor Biura  Rady Gminy
 Mirosław Kowalski
 
 
Podstawy prawne działania Rady Gminy:
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 ze zm.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, tj. ze zm.
 
 
ZESTAWIENIE RADNYCH RADY GMINY SZCZYTNIKI