Protokoły z sesji

Protokół Nr 43

Lista obecności

Raporty, wyniki  głosowania  na sesji w dniu 27 stycznia  2022 r.

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII / 228 / 2022 - podjęto - jednogłośnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII / 229 / 2022 - podjęto - jednogłośnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII / 230 / 2022 - podjęto - jednogłośnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII / 231 / 2022 - podjęto - jednogłośnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII / 232 / 2022 - podjęto - jednogłośnie

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII / 233 / 2022 - podjęto - jednogłośnie

-- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLIII / 234 / 2022 - podjęto - jednogłośnie,

Protokół Nr 41

Lista obecnści

Raporty, wyniki  głosowaniaki  na sesji w dniu 16 ligrudnia 2021 r.

- wynik głosowania w sprawie przyjecia protokołu XL sesji - podjeto - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI / 214 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI / 215 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI / 216 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI / 217 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI / 218 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XLI / 219 2021 - podjęo - jednogłosnie,

Protokół Nr 40

Lista obecnści

Raporty, wyniki  głosowaniaki  na sesji w dniu 10 listopada  2021 r.

- wynik głosowania w sprawie przyjecia protokołu 39 sesji - podjeto - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL / 208 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL / 209 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL / 210 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL / 211 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL / 212 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XL / 213 2021 - podjęo - jednogłosnie,

 

Protokół Nr 39

Lista obecnści

Raporty, wyniki  głosowaniaki  na sesji w dniu 14 października  2021 r.

- wyniki głosowania w zmiany porzadku obrad - podjeto - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie przyjecia protokołu 38 sesji - podjeto - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIX / 204/ 2021 - podjęo - jednogłosnie, (wyłączony radny Pan Wiesław Wróbel)

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIX / 205 / 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXIXI / 206 / 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXIX / 207 / 2021 - podjęo - jednogłosnie

 

Protokół Nr 38

Lista obecnści

Raporty, wyniki  głosowaniaki  na sesji w dniu 10 wrzesmnia  2021 r.

- wyniki głosowania w sprawie poszerzenia porzadku obrad - podjeto - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie przyjecia protokołu 37 sesji - podjeto - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVIII / 199/ 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVIII / 200 / 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII / 201 / 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII / 202 / 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII / 203 / 2021 - podjęo - jednogłosnie,

 

Protokół Nr 37

Lista obecności

Raporty, wyni- wynik głosowaniaki głosowań na sesji w dniu 29 lipca 2021 r.

- wynik głosowania w sprawie przyjecia protokołu 36 sesji - podjeto - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII / 191/ 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII / 192/ 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII / 193/ 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie zajęcia STANOWISKA  - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII / 194/ 2021 - podjęo - jednogłosnie,

-- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII / 195/ 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII / 196/ 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII / 197/ 2021 - podjęo - jednogłosnie,

- wynik głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXVII / 198/ 2021 - podjęo - jednogłosnie,

 

Protokół z XXXVI sesji

Lista obecnosci

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 29 czerwca  2021 r.

- wyniki głosowania w sprawie przyjecia projektu protokołu XXIV sesji - podjeto jednogłosnie

1. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXVI .186. 2021 - podjeto - jednogłosnie

2. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXVI .187. 2021 - podjeto - jednogłosnie

3. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXVi .188. 2021 - podjeto - jednogłosnie

4 .Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXVI .189. 2021 - podjeto - jednogłosnie

5..Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXVI .190. 2021 - podjeto - jednogłosnie

 

Protokół z XXXV sesji

Lista obecnosci

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 13 maja  2021 r.

- wyniki głosowania w sprawie przyjecia projektu protokołu XXIVI sesji - podjeto jednogłosnie

1. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXV .185. 2021 - podjeto - jednogłosnie

2. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXV .184. 2021 - podjeto - jednogłosnie

3. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXV .183. 2021 - podjeto - jednogłosnie

4 .Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXV .182. 2021 - podjeto - jednogłosnie

 

 

Protokół z XXXIV sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 25 marca   2021 r.

1 Lista obecnosc

2  Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIV .174. 2021 - podjeto - jednogłośnie

3  Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIV .175. 2021 - podjeto - jednogłośnie

4  Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIV .176. 2021 - podjeto - jednogłośnie

5  Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIV .177. 2021 - podjeto - jednogłośnie

6  Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIV .178. 2021 - podjeto - jednogłośnie

7  Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIV .179. 2021 - podjeto - jednogłosnie

8  Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIV .180. 2021 - podjeto - jednogłosnie

9  Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIV .181. 2021 - podjeto - jednogłosnie

 

Protokół z XXXIII sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 18 lutego  2021 r.

Lista obecnosci

- wyniki głosowania w sprawie przyjecia projektu protokołu XXXII sesji - podjeto jednogłosnie

1. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIII .166. 2021 - podjeto - jednogłosnie

2. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIII .167. 2021 - podjeto - jednogłosnie

3. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXII .168. 2021 - podjeto - jednogłosnie

4 .Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIII .169. 2021 - podjeto - jednogłosnie

6  Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIII .170. 2021 - podjeto - większością głosów

7  Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIII .171. 2021 - podjeto - jednogłosnie

8  Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIII .172. 2021 - podjeto - jednogłosnie

9  Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXIII .173. 2021 - podjeto - jednogłosnie

 

Protokół z XXXII sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 28 stycznia 2021 r.

Lista obecnosci

- wyniki głosowania w sprawie porzadku obrad - podjeto - jednogłosnie

- wyniki głodsowania w sprawie podjecia ustalenia dot. podtrzymania zajetego przez RG Stanowiska - podjeto - jednogłosnie

1. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXII .161. 2021 - podjeto - jednogłosnie

2. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXII .162. 2021 - podjeto - jednogłosnie

3. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXII .163. 2021 - podjeto - jednogłosnie

4.Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXII .164. 2021 - podjeto - jednogłosnie

5 Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXII .165. 2021 - podjeto - jednogłosnie

 

Protokół z XXXI sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 30 lgrudnia 2020 r.

Lista obecnosci

1. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXI .158 . 2020 - podjeto - jednogłosnie

2. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXI .159. 2020 - podjeto - jednogłosnie

3. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXXI .160. 2020 - podjeto - jednogłosnie

 

Protokół z XXX sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 10  grudnia 2020 r.

Lista obecnosci

Wyniki głosowania w sprawie porzadku obrad - podjeto - jednogłosnie

1. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXX .152 . 2020 - podjeto - jednogłosnie

2. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXX .153. 2020 - podjeto - jednogłosnie

3. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXX .154 . 2020 - podjeto - jednogłosnie

4. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXX .155. 2020 - podjeto - jednogłosnie

5. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXX .156 . 2020 - podjeto - jednogłosnie

6. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XX7X .157. 2020 - podjeto - jednogłosnie

 

Protokół z XXIX sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 20 listopada 2020 r.

Lista obecnosci

1. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXIX .145 . 2020 - podjeto - jednogłosnie

2. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXIX .146. 2020 - podjeto - jednogłosnie

3. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXIX .147 . 2020 - podjeto - jednogłosnie

4. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXIX .148. 2020 - podjeto - jednogłosnie

5. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXIX .149 . 2020 - podjeto - jednogłosnie

6. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXIX .150. 2020 - podjeto - jednogłosnie

7 Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXIX .151. 2020 - podjeto - jednogłosnie

 

Protokół z XXVIII sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 29 października  2020 r.

Lista obecnosci

1. Wyniki głosowania w sprawie zmiany porzadku obrad - jednogłosnie

2. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXVIII.143.2020 - podjeto - jednogłosnie

3. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXVIII.144.2020 - podjeto - jednogłosnie

 

Protokół z XXVII sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 24 wrzesnia 2020 r.

Lista obecnosci

1. Wyniki głosowania w sprawie podjecia uchwały w sprawie utworzenia spółki - nie podjęto - jednogłosnie.

2. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXVII / 142 / 2020 - podjeto - jednogłosnie.

 

Protokół z XXVI sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu11 wrzesnia 2020 r.

Lista obecnosci

1. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXVI / 141 / 2020 - podjeto - jednogłosnie.

 

Protokół z XXV sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 2 wrzesnia 2020 r.

Lista obecnosci

1. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXV / 138 / 2020 - podjeto - jednogłosnie.

2. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXV / 139 / 2020 - podjeto - jednogłosnie.

3. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XXV / 140 / 2020 -podjeto -  jednogłosnie.

 

Protokół z XXIV sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 13 sierpnia  2020 r.

1. Lista obecnosci.

2. Wyniki głosowania w sprawie  zmiany porzadku obrad.- jednogłosnie

3. Wyniki głosowania w sprawie podjexcia Uchwały Nr XXIV / 135 / 2020 - podjeto -  jednogłosnie,

4. Wyniki głosowania w sprawie podjexcia Uchwały Nr XXIV / 136 / 2020 - podjeto -  jednogłosnie,

5. Wyniki głosowania w sprawie podjexcia Uchwały Nr XXIV / 137 / 2020 -  podjeto - jednogłosnie,

Protokół z XXIII sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 17 lipca  2020 r.

1. Lista obecności

2. Wyniki głosowania w sprawie  zmiany porzadku obrad.- jednogłosnie

3. Wyniki głosowania w sprawie podjexcia Uchwały Nr XXIII / 129 / 2020 -  jednogłosnie,

4. Wyniki głosowania w sprawie podjexcia Uchwały Nr XXIII / 130 / 2020-  jednogłosnie,

5. Wyniki głosowania w sprawie podjexcia Uchwały Nr XXIII / 131 / 2020- jednogłosnie,

6. Wyniki głosowania w sprawie podjexcia Uchwały Nr XXIII / 132 / 2020- jednogłosnie,

7. Wyniki głosowania w sprawie podjexcia Uchwały Nr XXIII / 133 / 2020- jednogłosnie,

8. Wyniki głosowania w sprawie podjexcia Uchwały Nr XXIII / 134 / 2020 - jednogłosnie,

 

Protokół z XXII sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 25 czerwca  2020 r.

1. Lista obecności.

2. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia chwały Nr XXI I/ 128 / 2020 - jednogłosnie

 

Protokół z XXI sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 19 czerwca  2020 r.

1. Lista obecności

2. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia projektu protokołu z XIX sesji. - jednogłosnie

3. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia chwały Nr XXI / 122 / 2020 -  jednogłosnie

4. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia chwały Nr XXI / 123 / 2020 -  jednogłosnie

5. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia chwały Nr XXI / 123 / 2020 -  jednogłosnie

6. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia chwały Nr XXI / 124 / 2020 -   jednogłosnie

7. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia chwały Nr XXI / 125 / 2020 - jednogłosnie

8. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia chwały Nr XXI / 126 / 2020 - jednogłosnie

9. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia chwały Nr XXI / 127 / 2020 - jednogłosnie

 

Protokół z XX sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 7 maja 2020 r.

1. Lista obecności.

2. Wyniki głosowania w sprawie zmiany porzadku obrad.

3. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia projektu protokołu z XIX sesji.

4. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XX / 118 / 2020

5. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XX / 119 / 2020

6. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XX / 120 / 2020

7. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XX / 121 / 2020

 

 

Protokół z XIX sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 26 marca 2020 r..

1. Lista obecności.

2. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia projektów protokołow z XVII i XVII sesji.

3. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XIX / 112 / 2020

4. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XIX / 113 / 2020

5. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XIX / 114 / 2020

6. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XIX / 115 / 2020

7. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XIX / 116 / 2020

8. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XIX / 117 / 2020

 

Protokół z XVIII sesji

1. Lista obecności.

1a. Szczegółowa lista obecności.

2. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XVIII / 110 / 2020

3. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XVIII / 111 / 202

 

Protokół z XVII sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 30 stycznia 2020 r..

1. Lista obecności.

1a. Szczegółowa lista obecności.

2. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia projektów protokołow z XV i XVI sesji.

3. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XVII / 103 / 2020

4. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XVII / 104 / 2020

5. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XVII / 105 / 2020

6. .Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XVII / 106 / 2020

7. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XVII / 107 / 2020

8. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XVII / 108 / 2020

9. Wyniki głosowania w sprawie podjecia Uchwały Nr XVII / 109/ 2020

 

Protokół z XVI sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 30grudnia 2019 r..

1. Lista obecności.

1a. Szczegółowa lista obecności.

2. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVI.100.209

3. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVI.101.209

4 Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVI.102.209

 

Protokół z XV sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 19 grudnia 2019 r..

1. Lista obecności.

1a. Szczegółowa lista obecności.

2. Wyniki głosowania w sprawie ustalenia porzadku obrad

3. Wyniki głosowania w sprawie przyjecia protokołu z XIV sesji

4. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV.90.209

5. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV.91.209

6. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV.92.209

7. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV.93.209

8.Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV.94.209

9. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV.95.209

10. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV.96.209

11. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV.97.209

12. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV.98.209

13. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV.99.209

 

Protokół z XIV sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 28 listopada 2019 r.

1. Lista obecności.

1a. Szczegółowa lista obecności.

2. Wyniki głosowania w sprawie ustalenia porzadku obrad

3. Wyniki głosowania w sprawie przyjecia protokołu z XIII sesji

.4. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIV.84.2019

5. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIV.85.2019

6. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIV.86.2019

7. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIV.87.2019

8. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIV.88.2019

9. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIV.88.2019

 

Protokół z XIII sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 7 listopada 2019 r.

1. Lista obecności.

1a. Szczegółowa lista obecności.

2. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały |Nr XIII / 82 / 2019

3. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały |Nr XIII / 83 / 2019

 

Protokół z XII sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 17 października 2019 r.

1. Lista obecności.

1a. Szczegółowa lista obecności.

2. Wyniki głosowania w sprawie ustalenia porzadku obrad.

3. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z XI sesji.

4. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII / 74 / 2019

5. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII / 75 / 2019

6. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII / 76 / 2019

7. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII / 77 / 2019

8. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII / 78 / 2019

9. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII / 79 / 2019

10. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII / 80 / 2019

11. Wyniki głosowania w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII / 81 / 2019

12. Wyniki głosowania w sprawie zaopiniowania  wniosku - propozycji planu przebudowy dróg gminnych.

 

Protokół z XI sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 12 września 2019 r.

1. Lista obecności

1a.Szczegółowe lista obecności

2.Wyniki głosowania w sprawie porządku obrad

3.Wyniki głosowania w sprawie przujęcia protokołu z X Sesji

4.Wyniki głosowania w sprawie podjęcia uchwały Nr XI / 66  /2019

5.Wyniki głosowania w sprawie podjęcia uchwały Nr XI / 67  /2019

6.Wyniki głosowania w sprawie podjęcia uchwały Nr XI / 68  /2019

7.Wyniki głosowania w sprawie podjęcia uchwały Nr XI / 69  /2019

8.Wyniki głosowania w sprawie podjęcia uchwały Nr XI / 70  /2019

9..Wyniki głosowania w sprawie podjęcia uchwały Nr XI / 71  /2019

10.Wyniki głosowania w sprawie podjęcia uchwały Nr XI / 72  / 2019

11.Wyniki głosowania w sprawie podjęcia uchwały Nr XI / 73  / 2019

 

 Protokół z X sesji

Raporty, wyniki głosowań

1. Lista obecności

1a.  Szczegółowa lista obecności

2.W sprawie porzadku obrad

3. W sprawie przyjęcia protokołu z IX Sesji

4. Uchwała Nr X /55 / 2019

5. Uchwała Nr X / 56  / 2019

6.. Uchwała Nr X / 57  / 2019

7.. Uchwała Nr X / 58  / 2019

8. Uchwała Nr X / 59  / 2019

.9. Uchwała Nr X / 60  / 2019

10.. Uchwała Nr X / 61  / 2019

11.. Uchwała Nr X / 62  / 2019

12. Uchwała Nr X / 63  / 2019

13. Uchwała Nr X / 64 / 2019

14. Uchwała Nr X / 65 / 201

 

Potokol z IX sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 27 czerwca 2019 r.

 1. lista obecnosci,

1a.  szczegółowa lista obecności,

2. Przyjęcie projektów protokołow

3. Uchwała Nr IX / 44 / 2019

4. Uchwała Nr IX / 45 / 2019

5. Uchwała Nr IX / 46 / 2019

6. Uchwała Nr IX / 47 / 2019

7. Uchwała Nr IX / 48 / 2019

8. Uchwała Nr IX / 49 / 2019

9. Uchwała Nr IX / 50 / 2019

10. Uchwała Nr IX / 51 / 2019

11. Uchwała Nr IX / 52 / 2019

11a. Uchwała Nr IX / 52 / 2019

12. Uchwała Nr IX / 53 / 2019

13.Uchwała Nr IX / 54 / 2019

 

Potokol z VIII sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 20 maja 2019 r.

- 1. lista obecnosci,

-1a.  szczegółowa lista obecności,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację budowy drogi powiatowej Koźminek - Cieszyków,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację budowy  ścieżki rowerowej Cies\yków Szczytniki

- w sprawie zmian budżetowych,

- w sprawie zmiany WPF

 

Protokół z VII sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesjiw dniu 9.05.2019 r.

- 1. lista obecnosci,

-1a.  szczegółowa lista obecności,

-  2. w sprawie ustalenia porzadku obrad,

-3. w sprawie przyjęcia protokołow

- 4. wsprawie przyjecia stanowiska

-5. w sprawie Uchwały nr VII / 37/ 2019

- 6.w sprawie |Uchwały nr VII / 38/ 2019

- 7.w sprawie |Uchwały nr VII / 39/ 2019

 

 

Protokół z VI sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesjiw dniu 21.03.2019 r.

- 1. lista obecnosci,

-1a.  szczegółowa lista obecności,

Wyniki głosowan:

-  2. w sprawie ustalenia porzadku obrad,

- 3a) wsprawie stanowiska do projektów ustaw o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw,

- 3b) w sprawie stanowiska w sprawie obowiazujacego w polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierzat gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiazujących powszechnych ubezpieczeń rolniczych,

- 3c) w sprawie stanowiska na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy wzgledem rolnikó90w, jak również działań jakie nalezy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktoeych pomiędzy wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników,

-4)  w sprawie podjecia Uchwały Nr VI / 30 / 2019,

- 5 w sprawie podjęcia Uchwały Nr VI / 31 / 2019,

-6 w sprawie podjecia Uchwały Nr VI / 32/ 2019,

-7)  w sprawie podjęcia Uchwały Nr VI / 33 / 2019,

-8)  w sprawie podjęcia Uchwały Nr VI / 34 / 2019,

- 9) w sprawie podjecia Uchwały Nr VI / 35/ 2019,

-10)w sprawie podjęcia Uchwały Nr VI / 36 / 2019,

 

Protokół z V sesji

 Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesjiw dniu 21.02.2019 r.

 - lista obecności,

-  szczegółowa lista obecnosci,

-  w sprawie przyjęcia protokołu

-  w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych,

-  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia wyższej stawki opłaty za odpady nie zbierane selektywnie dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

-  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

-  w sprawie przeprowadzenia konsultacji  społecznych dotyczących projektów statutów sołectw,

-  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani i na rok  2019,

-  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szczytniki do gminnego zasobu nieruchomości,

-  w sprawie zmian budżetowych,

 

Protokół z IV sesji

 Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesjiw dniu 31.01.2019 r.

 - lista obecności

- szczegółowa lista obecności,

- w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji,

- w sprawie uchwalenia WPF,

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok

- w sprawie likwidacji CUW,

- nad wnioskiem Wójta,

- nad wnioskiem radnego

 

Protokół z III Sesji

Raporty, wyniki głosowań przeprowadzonych na sesji w dniu 28.12.2018 r.

- lista obecności,

- szczegółowa lista obecności,

- ustalenie p;orządku obrad,

- w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

- w sprawie zmian budżetowych,

- w sprawie zmiany WPF,

- w sprawie niewygasających wydatków,

 

 

Protokół z II Sesji

Rapoty, wyniki głosowań przxeprowadzonych na sesji w dniu 20.12.2018 r.

- w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji

- w sprawie wynagrodzenia dla Wójta

- w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

- w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej,

- w sprawie powołania Komisj i Rewizyjnej

- w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisj i Skarg, Wniosków i Petycji

- w sprawie powołania Komisji Skatg, Wniosków i Petycji,

- w sprawie powołania składu osoboweho Komisj i Rolnictwa,

- w sprawie  powołamioa Komisji Rolnictwa ...

- w sprawie powołania składu osobowego Komis ji Zdrowia ...

- w sprawie powołania Komisji Zdrowia ...

-w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy ...

- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ...

- w sprawie ustalenia kwoty kryterium dochodoweg o ....

- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego ...

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu ....

- w sprawie zmian budżetowych

 

Protokół z I Sesji

Raporty, wyniki głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej