Komisja Rady Gminy

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

 1.

 radny Dariusz Spychała

 Przewodniczący Komisji

2.

 radna Angelika Kaczmarek

 Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

 radny Kazimierz Jan Bączyk

 Członek Komisji

4.

 radny Paweł Domagała

 Członek Komisji

 5.

  radny Andrzej Kupaj

 Członek Komisji

6.

 radna Kinga Wąsik

 Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

 1.

 radna Wioletta Anna Balcerczyk
  Przewodnicząca Komisji

2.

 radna Danuta Barbara Świątek    Członek Komisji

3.

 radna Angelika Kaczmarek    Członek Komisji
 
Uchwała Nr II / 5 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisni Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

 1.

 radny Wiesław Wróbel

 Przewodniczący Komisji

2.

 radna Urszula Młynek

 Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

 radna Wioletta Anna Balcerczyk

 Członek Komisji

4.

 radny Tomasz Mariusz Leszka

 Członek Komisji

  5.

 radny Kinga Wąsik

 Członek Komisji

6.

 radny Piotr Jan Zimny

 Członek Komisji

 

 

Uchwała Nr II / 7 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

Komisja Rewizyjna

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

 1.

 radna Danuta Barbara Świątek   Przewodnicząca Komisji

2.

 radna Urszula Młynek
  Członek Komisji

3.

 radny Tadeusz Buchwald   Członek Komisji
 

Uchwała Nr II / 4 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr III / 14 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2018 roku w zmieniająca uchwałę sprawie powołania Komisji Rewizyjnej