Oświadczenia majątkowe radnego Tomasza Leszki

Leszka Tomasz - za 2020 rok

Leszka Tomasz - za 2019 rok
Leszka Tomasz
- za 2018 rok
Leszka Tomasz
- początek kadencji