Oświadczenia majątkowe radnego Kazimierza Lewandowskiego

Lewandowski Kazimierz - za 2020 rok

Lewandowski Kazimierz - za 2019 rok
Lewandowski Kazimierz
- za 2018 rok
Lewandowski Kazimierz
- początek kadencji