Oświadczenia majątkowe radnego Andrzeja Kupaja

Kuoaj Andrzej - za 2020 rok

Kupaj Andrzej - za 2019 rok
Kupaj Andrzej
- za 2018 rok
Kupaj Andrzej
- początek kadencji