Komisja Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

 1.

 radny Wiesław Wróbel

 Przewodniczący Komisji

2.

 radna Urszula Młynek

 Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

 radna Wioletta Anna Balcerczyk

 Członek Komisji

4.

 radny Tomasz Mariusz Leszka

 Członek Komisji

  5.

 radny Kinga Wąsik

 Członek Komisji

6.

 radny Piotr Jan Zimny

 Członek Komisji

 

 

Uchwała Nr II / 7 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu