Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

 1.

 radna Wioletta Anna Balcerczyk
  Przewodnicząca Komisji

2.

 radna Danuta Barbara Świątek    Członek Komisji

3.

 radna Angelika Kaczmarek    Członek Komisji
 
Uchwała Nr II / 5 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisni Skarg, Wniosków i Petycji