Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

 1.

 radny Dariusz Spychała

 Przewodniczący Komisji

2.

 radna Angelika Kaczmarek

 Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

 radny Kazimierz Jan Bączyk

 Członek Komisji

4.

 radny Paweł Domagała

 Członek Komisji

 5.

  radny Andrzej Kupaj

 Członek Komisji

6.

 radna Kinga Wąsik

 Członek Komisji