Komisja Rewizyjna

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

 1.

 radna Danuta Barbara Świątek   Przewodnicząca Komisji

2.

 radna Urszula Młynek
  Członek Komisji

3.

 radny Tadeusz Buchwald   Członek Komisji
 

Uchwała Nr II / 4 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr III / 14 / 2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2018 roku w zmieniająca uchwałę sprawie powołania Komisji Rewizyjnej