Załącznik do Uchwały Nr XXXII/179/2013Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr 179