Uchwała nr 252/2014 ws. Uchwała nr 251/2014 ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach za 2013 rok

Uchwała nr 252.pdf