Uchwała nr 198/2013 ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczytnikach z siedzibą Gminnego Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach,

Uchwała 198.pdf