U C H W A Ł A Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki

Uchwała Nr 185