Oświadczenia majatkowe

Oświadczenia majątkowe radnego Piotra Szczepaniaka - wybrany w wyborach uzupełniajacych w trakcie kadencji

Oświadczenia majatkowe radnego Macieja Ziółkowskiego

Oświadczenia majatkowe radnego Piotra Zimnego

Oświadczenia majątkowe radnego Krzysztofa Zawadzkiego

Oświadczenia majątkowe radnej Danuty Świątek

Oświadczenia majątkowe radnej Jadwigi Strembickiej

Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Skrzybalskiej

Oświadczenia majatkowe radnego Romana Siciarka

Oświadczenie majątkowe radnego Grzegorza Ostrowskiego

Oświadczenia majątkowe radnej Urszuli Młynek

Oświadczenia radnego Zbigniewa Karczewskiego

Oświadczenia radnego Bogumiła Jankowskiego

Oswiadczenia radnego Pawła Domagały

Oświadczenia radnego Tadeusza Buchwalda

Oświadczenia radnego Kazimierza Bączyka

Oświadczenia Przewodniczącego Rady Andrzeja Kupaja

Oświadczenia majatkowe radnych za 2009 rok

 1. Andrzej Kupaj - Oświadczenie majątkowe za rok 2009
 2. Kazimierz Bączyk - Oświadczenie majątkowe za rok 2009
 3. Zenon Bednarek - Oświadczenie majątkowe za rok 2009
 4. Paweł Domagała - Oświadczenie majątkowe za rok 2009
 5. Zbigniew Karczewski - Oświadczenie majątkowe za rok 2009
 6. Kazimierz Ludwiczak - Oświadczenie majątkowe za rok 2009
 7. Stanisław Matuszak - Oświadczenie majątkowe za rok 2009
 8. Piotr Mrugasiewicz - Oświadczenie majątkowe za rok 2009
 9. Grzegorz Ostrowski - Oświadczenie majątkowe za rok 2009
 10. Zbigniew Sławomir Paszkowski - Oświadczenie majątkowe za rok 2009
 11. Alicja Anna Skrzybalska - Oświadczenie majatkowe za rok 2009
 12. Piotr Paweł Talar - Oświadczenie majątkowe za rok 2009
 13. Andrzej Lucjan Tułacz - Oświadczenie majątkowe za rok 2009
 14. Tadeusz Wielgosz - Oświadczenie majątkowe za rok 2009
 15. Czesław Wiśniewski - Oświadczenie majątkowe za rok 2009