Opinie, apele rady

OPINIA RADY GMINY SZCZYTNIKIw sprawie potwierdzenia celowości realizacji i dofinansowania zadań z UrzęduMarszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Geodezji,Kartogra

Apel Rady Gminy w sprawie Telewizji Trwam

Apel Rady Gminy w sprawie reformy emerytalnej

 

Oświadczenie w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach.

Oświadczenie Rady Gminy w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównywania dopłat rolniczych dla Polski

Apel Rady Gminy

APEL

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

w sprawie utrudnień w wystawianiu świadectw zdrowia dla zwierząt

 

 

Rada Gminy Szczytniki wyraża swoje zaniepokojenie i sprzeciw w związku  z podjęciem Uchwały Nr 28/2010/V Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczeń przez powiatowego lekarza weterynarii.

W trosce o dobro mieszkańców naszej gminy, którzy  po większości są rolnikami i dla których głównym źródłem dochodów jest hodowla zwierząt zwracamy się z apelem do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o zmianę uchwały w powyższej sprawie, podjecie innych działań zmierzających do zmiany procedury wydawania świadectw w taki sposób aby nie było to dokonane kosztem najsłabszej grupy społecznej jaką są rolnicy indywidualni.

Rada Gminy Szczytniki zwraca się o podjecie działań systemowych w kierunku usprawnienia procedur wydawania świadectw w taki sposób aby to było korzystne dla lekarzy weterynarii oraz nie było utrudnieniem, czy dodatkowym nieuzasadnionym kosztem dla rolników – hodowców zwierząt.

 

                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                             /-/ Andrzej Kupaj