Komisje Rady Gminy

Komisja Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

 1.

 radny Paweł Domagała

 Przewodniczący Komisji

2.

 radna Urszula Młynek

 Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

 radna Alicja Anna  Skrzybalska

 Członek Komisji

4.

 radna Jadwiga Krystyna Strembicka

 Członek Komisji

5.

 radny Piotr Jan Zimny

 Członek Komisji

6.

 radny Maciej Ziółkowski

 Członek Komisji

 

 

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

1.

radny Grzegorz Ostrowski Przewodniczący Komisji

2.

radny Kazimierz Jan Bączyk Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

radny Tadeusz Buchwald Członek Komisji

4.

radny  Bogumił Jankowski Członek Komisji

5.

radny Roman Siciarek Członek Komisji

6.

radny Piotr Szczepaniak Członek Komisji
 
 

Komisja Rewizyjna

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

 1.

 radna Danuta Barbara Świątek   Przewodnicząca Komisji

2.

 radna Alicja Anna Skrzybalska   Członek Komisji

3.

 radny Krzysztof Zawadzki   Członek Komisji