Kluby radnych

Rejestr Klubów Radnych

Rejestr Klubów Radnych Rady Gminy Szczytniki 

Kadencja 2010 – 2014

 

Lp.

Nazwa klubu

 

 

Skład klubu

 

 

Data

Data

powstania 

zgłoszenia

Przewodniczący

Członkowie

     

Klubu

Klubu

Zastępca 

   

Przewodniczącego Klubu

1.

Klub Radnych „JEDNOŚĆ”

15.02.2011 r.

18.02.2011 r.

 Grzegorz 1. Bogumił
 OSTROWSKI     JANKOWSKI,
 Kazimierz  2. Roman
 BĄCZYK     SICIAREK,
  3. Alicja
      SKRZYBALSKA,
  4. Piotr
      ZIMNY,
  5. Maciej
      ZIÓŁKOWSKI