Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe radnego Dariusza Spychały

Dariusz Spychała - oswiadczenie za 2018 r. na koniec kadencji pdf

Dariusz Spychała - oswiadczenie za 2017 r. pdf

Dariusz Spychała - oswiadczenie za 2016 r. pdf

Dariusz Spychała - oświadczenie - objęcie mandatu.pdf

Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Ziółkowskiego

Maciej Ziółkowski - oświadczenie za 2018 r. na koniec kadencji pdf

Maciej Ziółkowski - oświadczenie za 2017 r.pdf

Maciej Ziółkowski - oswiadczenie za 2016 r. pdf

Maciej Ziółkowski - oświadczenie za 2015 r.pdf

Maciej Ziółkowski - oświadczenie za 2014 r.pdf

Maciej Ziółkowski - oświadczenie początek kadencjki pdf

Oświadczenia majątkowe radnego Piotra Zimnego

Piotr Zimny - oświadczenie za 2018 r. na koniec kadencji pdf

Piotr Zimny - oświadczenie za 2017 r. pdf

Piotr Zimny - oświadczenie za 2016 r. pdf

Piotr Zimny - oświadczenie za 2015 r.pdf

Piotr Zimny - oświadczenie za 2014 r.pdf

Piotr Zimny - oświadczenie początek kadencji pdf

Oświadczenia majątkowe radnego Wiesława Wróbla

Wiesław Wróbel - oświadczenie za 2018 r. na koniec kadencji pdf

Wiesław Wróbel - oświadczenie za 2017 r. pdf

Wiesław Wróbel - oświadczenie za 2016 r. pdf

Wiesław Wróbel - oświadczenie za 2015 r.pdf

Wiesław Wróbel - oświadczenie za 2014 r.pdf

Wiesław Wróbel - oświadczenie początek kadencji.pdf

Oświadczenia majątkowe radnej Danuty Świątek

Danuta Świątek - oświadczenie za 2018 r. na koniec kadencji pdf

Danuta Świątek - oświadczenie za 2017 r. pdf

Danuta Świątek - oświadczenie za 2016 r. pdf

Danuta Świątek - oświadczenie za 2015 r.pdf

Danuta Świątek - oświadczenie za 2014 r.pdf

Danuta Świątek - oświadczenie na początek kadencji.pdf

Oświadczenia majątkowe radnego Piotra Szczepaniaka

Piotr Szczepaniak - oświadczenie za 2018 r.na koniec kadencji  pdf

Piotr Szczepaniak - oświadczenie za 2017 r. pdf

Piotr Szczepaniak - oświadczenie za 2016 r. pdf

Piotr Szczepaniak - oświadczenie za 2015 r.pdf

Piotr Szczepaniak - oświadczenie za 2014 r.pdf

Piotr Szczepaniak - oświadczenie początek kadencji.pdf

Oświadczenia majątkowe radnego Romana Siciarka

Roman Siciarek - oświadczenie za 2018 r. na koniec kadencji pdf

Roman Siciarek - oświadczenie za 2017 r. pdf

Roman Siciarek - oświadczenie za 2016 r. pdf

Roman Siciarek - oświadczenie za 2015 r.pdf

Roman Siciarek - oświadczenie za 2014 r.pdf

Roman Siciarek - oświadczenie początek kadencji pdf

Oświadczenia majątkowe radnego Tomasza Leszki

Tomasz Leszka - oświadczenie za 2018 r. na koniec kadencji pdf

Tomasz Leszka - oświadczenie za 2017 r. pdf

Tomasz Leszka - oświadczenie za 2016 r. pdf

Tomasz Leszka - oświadczenie za 2015 r.pdf

Tomasz Leszka - oświadczenie za 2014 r.pdf

Tomasz Leszka - oświadczenie na początek kadencji.pdf

Oświadczenia majątkowe radnego Rafała Lesieckiego

Rafał Lesiecki - oświadczenie za 2015 r.pdf

Rafał Lesiecki - oświadczenie za 2014 r.pdf

Rafał Lesiecki - oświadczenie na początek kadencji.pdf

Oświadczenia majątkowe radnej Urszuli Młynek

Urszula Młynek - oświadczenie  za 2018 r. na koniec kadencji pdf

Urszula Młynek - oświadczenie  za 2017 r. pdf

Urszula Młynek - oświadczenie  za 2016 r. pdf

Urszula Młynek - oświadczenie za 2015 r.pdf

Urszula Młynek - oświadczenie za 2014 r.pdf

Urszula Młynek - oświadczenie na początek kadencji.pdf

Oświadczenia majątkowe radnego Andrzeja Kupaja

Andrzej Kupaj - oświadczenie za 2018 r. na koniec kadencji pdf

Andrzej Kupaj - oświadczenie za 2017 r. pdf

Andrzej Kupaj - oświadczenie za 2016 r. pdf

Andrzej Kupaj - oświadczenie za 2015 r.pdf

Andrzej Kupaj - oświadczenie za 2014 r.pdf

Andrzej Kupaj - oświadczenie początek kadencji pdf

Oświadczenia majątkowe radnego Pawła Domagały

Paweł Domagała - oświadczenie za 2018 r. na koniec kadencji pdf

Paweł Domagała - oświadczenie za 2017 r. pdf

Paweł Domagała - oświadczenie za 2016 r. pdf

Paweł Domagała - oświadczenie za 2015 r.pdf

Paweł Domagała - oświadczenie za 2014 r.pdf

Paweł Domagała - oświadczenie początek kadencji pdf

Oświadczenia majątkowe radnego Tadeusza Buchwalda

Tadeusz Buchwald - oświadczenie za 2018 r. na koniec kadencji  pdf

Tadeusz Buchwald - oświadczenie za 2017 r. pdf

Tadeusz Buchwald - oświadczenie za 2016 r. pdf

Tadeusz Buchwald -oświadczenie za 2015 r. pdf

Tadeusz Buchwald - oświadczenie za 2014 r.pdf

Tadeusz Buchwald - oświadczenie początek kadencji pdf

Oświadczenia majątkowe radnego Kazimierza Bączyka

Kazimierz Bączyk - oświadczenie za 2018 r.na koniec kadencji pdf

Kazimierz Bączyk - oświadczenie za 2017 r. pdf

Kazimierz Bączyk - oświadczenie za 2016 r. pdf

Kazimierz Bączyk - oświadczenie za 2015 r, pdf

Kazimierz Bączyk - oświadczenia za 2014 r.pdf

Kazimierz Bączyk - oświadczenia początek kadencji.pdf

Oświadczenia majątkowe radnej Wioletty Balcerczyk

Wioletta Balcerczyk - oświadczenie za 2018 r.na koniec kadencji pdf

Wioletta Balcerczyk - oświadczenie za 2017 r. pdf

Wioletta Balcerczyk - oświadczenie za 2016 r. pdf

Wioletta Balcerczyk - oświadczenie za 2015 r. pdf

Wioletta Balcerczyk - oświadczenie za 2014 r.pdf

Wioletta Balcerczyk - oświadczenie pocątek kadencji.pdf

Oświadczenia majątkowe radnego Bogdana Augustyniaka

Bogdan Augustyniak - oswiadczenie za 2018 r. na koniec kadencji pdf

Bogdan Augustyniak - oswiadczenie za 2017 r. pdf

Bogdan Augustyniak - oswiadczenie za 2016 r. pdf

Bogdan Augustyniak - oświadczenie za 2015 r. pdf

Bogdan Augustyniak - oświadczenie za 2014 r.pdf

Bogdan Augustyniak - oświadczenie na początek kadencji