Komisje Rady Gminy

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego, Usług i Handlu, Budżetu i Mienia Gminy

 
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

 1.

 radny Paweł Domagała

 Przewodniczący Komisji

2.

 radny 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

 radny Kazimierz Jan Bączyk

 Członek Komisji

4.

 radny Tadeusz Buchwald

 Członek Komisji

 5.

  radny Roman Zbigniew Siciarek

 Członek Komisji

6.

 radny Maciej Ziółkowski

 Członek Komisji

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

 1.

 radny Wiesław Wróbel

 Przewodniczący Komisji

2.

 radna Urszula Młynek

 Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

 radna Wioletta Anna Balcerczyk

 Członek Komisji

4.

 radny Tomasz Mariusz Leszka

 Członek Komisji

  5.

 radny Piotr Szczepaniak

 Członek Komisji

6.

 radny Piotr Jan Zimny

 Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w Komisji

 1.

 radna Danuta Barbara Świątek   Przewodnicząca Komisji

2.

 radna Urszula Młynek
  Członek Komisji

3.

 radny Andrzej Kupaj
  Członek Komisji