Zapytanie ofertowe - Remont obiektów sportowych - naprawa nawierzchni płyty boiska przy Zespole Szkół w Iwanowicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Pytania związane z zapytaniem ofertowym.docx

Zapytanie ofertowe.pdf

Zdjęcia boiska

OBMIAR ROBÓT-skonwertowany.pdf