Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w projekcie: „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”

Notatka z porównania ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Rozeznanie rynku

Załącznik Nr 1 - formularz oferty