Zapytanie ofertowe - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczewola

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.doc

Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego.doc

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.doc

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.doc

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.doc

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.doc

Załącznik nr 6a do Zapytania ofertowego.7z

Załącznik nr 6b do Zapytania ofertowego.7z

Załącznik nr 6c do Zapytania ofertowego.7z

Załącznik nr 6d do Zapytania ofertowego.7z

Załącznik nr 6e do Zapytania ofertowego.7z