Zapytanie ofertowe dotyczące ,,Remont obiektów sportowych - naprawa nawierzchni płyty boiska przy Zespole Szkół w Iwanowicach"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Umowa dotycząca naprawy boiska

Pytania związane z zapytaniem ofertowym

Zdjęcia boiska

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

OBMIAR ROBÓT