Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu multimedialnego w ramach proj. pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki” realizowanego w ramach RPO

Informacja o wyborze oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert - sprzęt komputerowy.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 2a- Sprzęt komputerowy.pdf

Załącznik nr 2b- Sprzęt multimedialny.pdf