Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki”. Projekt jest współfinansowany pr

Informacja o wyborze oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Wydłużenie terminu składania ofert 2.pdf

Wydłużenie terminu składania ofert 1.pdf

Odpowiedź na pytanie nr 1.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 2-pomoce dydaktyczne , meble.xsl

Załącznik nr 3- projekt umowy.doc