Zapytanie ofertowe - Dostawa mebli w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wydłużenie terminu składania ofert - meble

Odpowiedź nr 1 - dostawa mebli

Zapytanie ofertowe i formularz oferty

Załącznik nr 2 - meble

Załącznik nr 3- projekt umowy