Zapytanie ofertowe- Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej w Radliczycach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie tresci zapytania ofertowego

Wyjaśnienie tresci zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.7z