Zapytanie ofertowe - „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Projektowane postanowienie umowy- folia rolnicza

Załącznik nr 1 Oferta wykonawcy

Załącznik nr 2 Protokoł odbioru