Zapytanie ofertowe – Odławianie, transport oraz zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt z gminy Szczytniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

Załacznik nr 3- wzór oświadczenia prowadzącego schronisko

Załącznik nr 4- wzor umowy