Zapytania ofertowego dotyczącego usługi w zakresie Zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z wyboru oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Załącznik nr 2 - projektowane postępowanie umowy