Wykonanie platformy schodowej przy inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa o schody zewnętrzne i nadbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej z salą gimnastyczną

z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń na funkcję klubiku dziecięcego (żłobka) w miejscowości Marchwacz. Zadanie realizowane jest w  ramach projektu pt. "Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców ".

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Platforma schodowa - Dokumentacja Techniczna

Przedmiar robót

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 - wzór umowy