ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB DZIECIĘCY W GMINIE SZCZYTNIKI SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE RODZICÓW”

Informacja o unieważnieniu Zapytania ofertowego

IWZ Usługi Cateringowe Szczytniki

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik 4 - Wzór umowy