Rozeznanie rynku - Dostawa środków czystości w ramach projektu pt. "Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców"

realizowanego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Notatka z porównania ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

Rozeznanie rynku

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Zał. nr. 2 - OPZ

Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań