Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w projekcie: „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”

Notatka z porównania ofert

Rozeznanie rynku - zajęcia dla dzieci  Klub dziecięcy

załącznik nr 1 - formularz oferty