Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź nr 8 na zapytanie

Odpowiedź nr 7 na zapytanie

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Odpowiedź nr 6 na zapytanie

Odpowiedź nr 5 na zapytanie

Odpowiedź nr 4 na zapytanie

Odpowiedź nr 3 na zapytanie

Odpowiedź nr 2 na zapytanie

Odpowiedź nr 1 na zapytanie

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - OPZ

Projekt umowy

CPU Benchmark

Linku do ogłoszenia na Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251713