Dostawa schodołazu gąsienicowego - systemu pokonywania schodów w ramach projektu pt. „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców”

realizowanego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybór najkorzystniejszej oferty

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - OPZ

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań