Dostawa środków czystości w ramach projektu pt. "Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców"

realizowanego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Porównanie ofert

Rozeznanie rynku

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Zał. nr. 2 Szczytniki OPZ środki czystości

Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań