Plan zamówień publicznych na 2021

Plan zamówień publicznych na 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 18.03.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 18.05.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 06.07.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 16.07.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 29.07.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 10.09.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 30.11.2021