Plany zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2022

Plan zamówień publicznych na 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - z dnia 25.03.2022

Plan zamówień publicznych na 2021

Plan zamówień publicznych na 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 18.03.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 18.05.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 06.07.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 16.07.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 29.07.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 10.09.2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - z dnia 30.11.2021

Plan zamówień publicznych na 2020

Plan zamówień publicznych na 2020

Plan zamówień publicznych na 2019r.

Plan zamówień publicznych na 2019r.pdf

Plan zamówień publicznych na 2018r.

Plan zamowień publicznych na 2018r.pdf

Plan zamówień publicznych na 2017r.

Plan zamówień publicznych na 2017r.pdf