ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KLUB DZIECIĘCY W GMINIE SZCZYTNIKI SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE RODZICÓW"

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51356a2e-55c8-4b4b-a517-90ff5a3a6ed6