Ogłoszenie o zamówieniu -2021r.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.875.965,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Przetarg opublikowany na Platformie Więcej...

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki

Przetarg opublikowany na Platformie Więcej...

Przebudowa miejsc postojowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach

Przetarg opublikowany na Platformie Więcej...

Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Szczytniki

Przetarg opublikowany na Platformie Więcej...

Przebudowa drogi w miejscowości Radliczyce w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km"

Przetarg opublikowany na Platformie e-ProPublico - Więcej...

Przebudowa drogi w miejscowości Popów w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km"

Przetarg opublikowany na Platformie e-ProPublico - Więcej...

Przebudowa drogi w miejscowości Szczytniki w ramach zadania pn. ”Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km”

Przetarg opublikowany na Platformie e-ProPublico - Więcej...

Przebudowa drogi w miejscowości Radliczyce (k/szkoły) w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km"

Przetarg opublikowany na Platformie e-ProPublico - Więcej...

Przebudowa drogi w miejscowości Szczytniki (osiedle)w ramach zadania pn."Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km"

Przetarg opublikowany na Platformie e-ProPublico - Więcej...

Przebudowa drogi w miejscowości Popów (centrum) w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km"

Przetarg opublikowany na Platformie e-ProPublico - Więcej...

Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych w Kaliszu oraz do ZS w Szczytnikach w roku szkolnym 2021/2022

Przetarg opublikowany na Platformie e-ProPublico - Więcej....

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Główczyn - Antonin - Chojno

Przetarg opublikowany na Platformie e-ProPublico - Więcej....

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szczytniki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejzdu w roku szkolnym 2021/2022

Przetarg opublikowany na Platformie e-ProPublico - Więcej....

Przebudowa drogi w miejscowości Trzęsów

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Przetarg opublikowany na platformie e-ProPublico - Więcej...

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "KLUB DZIECIĘCY W GMINIE SZCZYTNIKI SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE RODZICÓW"

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51356a2e-55c8-4b4b-a517-90ff5a3a6ed6

Czwarty przetarg - Sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki JELCZ 415

Protokół

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 2- Regulamin

Załącznik nr 3 - umowa kupna - sprzedaży

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE

Zdjęcia

Zarządzenie Wójta Gminy

Trzeci przetarg - Sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki JELCZ 415

Protokół

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 2- Regulamin

Załącznik nr 3 - umowa kupna - sprzedaży

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE

Zarządzenie Wójta Gminy

Drugi przetarg - Sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki JELCZ 415

Protokół

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 2- Regulamin

Załącznik nr 3 - umowa kupna - sprzedaży

Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE

Zarządzenie Wójta Gminy