Usługa oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy

w obrębie administracyjnym Gminy Szczytniki za rok 2021.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy