Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 5.837.287,00 zł przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ 04.09.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ 02.09.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ 28.08.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.08.2020

Zmiana treści SIWZ z 26.08.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ z 26.08.2020

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ z 24.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Dokumenty finansowe