Przebudowa drogi gminnej nr 675711P w miejscowości Szczytniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 16.11.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ 16.11.2020

Przedmiary robót

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót