Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej szkoły o klub malucha w miejscowości Marchwacz

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga! zmiana terminu składania ofert: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 16.06.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ 16.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 8 znajdują się w treści SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacje projektowe, STWiORB, przedmiary robót