Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych w Kaliszu wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ z załącznikami